MonthWeekDay
May 2021
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
April 26, 2021 April 27, 2021 April 28, 2021 April 29, 2021 April 30, 2021 May 1, 2021 May 2, 2021

All day: Niue Darts TO Host APDE called Jim Stows Mixed Pairs

May 3, 2021 May 4, 2021 May 5, 2021 May 6, 2021 May 7, 2021

6:00 pm: Kids Disco

May 8, 2021 May 9, 2021

9:30 am: Indoor Bowls - Aussie Pairs

May 10, 2021 May 11, 2021 May 12, 2021 May 13, 2021 May 14, 2021 May 15, 2021 May 16, 2021
May 17, 2021 May 18, 2021 May 19, 2021 May 20, 2021 May 21, 2021

8:00 pm: Quiz Night

May 22, 2021 May 23, 2021

All day: Chrisopher Herbert Memorial

8:30 am: Mapu Gifford & NEW Senior Cup (1st Qualifier)

May 24, 2021 May 25, 2021 May 26, 2021 May 27, 2021 May 28, 2021 May 29, 2021 May 30, 2021
May 31, 2021 June 1, 2021 June 2, 2021 June 3, 2021 June 4, 2021 June 5, 2021

All day: Niue Darts Mens and Ladies Pairs

June 6, 2021